1/6

Snímky potrubí pořízené leteckou termovizí

Autor: Argus Geo Systém