2/13

Trénink skokanů na věži havířovského koupaliště.

Autor: Deník/Libor Běčák