Hrzánský palác bude až do doby, než se 9. března 2023 po slavnostním složení slibu oficiálně ujme funkce i hradní kanceláře, využívat nově zvolený prezident Petr Pavel. Do vládního objektu se s ním přesunul i celý jeho tým a prezident v Hrzánském paláci na pražských Hradčanech přijímá také své hosty.

Budova, která je nedaleko Pražského hradu, byla podle mluvčí Markéty Řehákové vybrána i na základě doporučení Ochranné služby Policie ČR, která objekt střeží. „Využili jsme možnosti dočasně sídlit v Hrzánském paláci, který je dostatečně reprezentativní pro účely schůzek s nejvyššími ústavními představiteli i zahraničními médii,“ uvedla Řeháková.

„Úřad vlády poskytl Hrzánský palác zvolenému prezidentovi bezúplatně do 9. března, Pavel bude hradit provozní náklady,“ sdělil ČTK k dohodě Jakub Tomek z tiskového odboru Strakovy akademie.

Historie Hrzánského paláce

Hrzánský palác je jeden z nejstarších domů na Hradčanském náměstí a má velmi zajímavou historii. Původně gotický dům, patřící ve 14. století svatovítské kapitule, koupil od císařova dveřníka Petr Parléř, stavitel Karla IV. Ten tu bydlel víc než deset let a poté dům prodal novému majiteli.

| Video: Youtube

Během husitských válek byl palác podle Wikipedie úplně vypleněn a zůstával dlouhou dobu pustý, následně se zde střídali majitelé především z řad české šlechty a objekt se dočkal mnoha stavebních úprav. Vnější podoba s barokním průčelím směrem do Loretánské ulice pochází z doby, kdy byl zvolen za sídlo kapitulního proboštství.

„V roce 1856 koupil hradčanský dům Josef Kozlík, který ho přestavěl na nájemní byty,“ uvádí známá internetová encyklopedie.

Slavní nájemníci

Nejslavnějším nájemníkem byl Tomáš Garigue Masaryk, tehdejší univerzitní profesor a budoucí prezident Československé republiky, který zde žil s manželkou Charlottou v letech 1894–1896. Kromě bytů zde byly i obchody, vinárna nebo prádelna.

Malířskou školu a ateliér tu měl malíř Ferdinand Engelmüller. V roce 1937 si jeden z bytů pronajal i malíř Jan Slavíček, syn slavného českého krajináře Antonína Slavíčka. Ten si zde zřídil ateliér a bydlel i tvořil tu až do své smrti v roce 1970. Z oken paláce zde namaloval několik známých obrazů s pohledy na Prahu. V době, když působil ve funkci ministra kultury ČR, tu měl malý služební byt i politik a divadelník Pavel Dostál.

Přestavba a velké sály

„V letech 1949 až 1954 byl celý objekt radikálně upraven pro reprezentační účely ministerstva informací a osvěty, později předsednictva vlády. Přestavba odstranila celý dvorní trakt a v patře vznikly velké sály,“ uvádí web prague.eu. Monumentální díla socialistického realismu, kterými byl tehdy palác vyzdoben, již byla naštěstí odstraněna.

Palác stojí v prudkém svahu, takže zatímco jeho severní část směrem do Loretánské ulice je pouze dvoupatrová, na druhé jižní straně nad ulicí Úvoz se tyčí pater pět. Na nádvoří je barokní kašna se sochou Herkula v nice.

Reprezentace a diplomacie

V současnosti je Hrzánský palác součástí Úřadu vlády České republiky a kromě výjimečných dnů otevřených dveří je veřejnosti nepřístupný. Slouží k reprezentačním a diplomatickým účelům vlády České republiky. V Hrzánském paláci jsou přijímány státní návštěvy, konají se zde slavnostní obědy a večeře, významná zasedání a konference. Během vyjednávání o vládě tu podle zažité tradice sídlí také nově jmenovaný premiér. V době oprav Strakovy akademie se v tomto historickém objektu s jedinečným výhledem na Prahu konala i zasedání vlády a Hrzánský palác sloužil jako sídlo premiéra.

Nyní tým nově zvoleného prezidenta Petra Pavla požádal premiéra Petra Fialu o užití tohoto objektu až do jeho inaugurace pro úřední účely. Mezi prvními do Hrzánského paláce dorazila například Pavlova protikandidátka z prvního kola prezidentské volby Danuše Nerudová, která Petra Pavla podpořila ve druhém kole, nebo ministr vnitra a místopředseda vlády Vít Rakušan, který setkání podle ČTK označil za gratulační schůzku a za seznamování s resortem vnitra.

Zajímavě o Hrzánském paláci hovořil i dosluhující prezident Miloš Zeman. V září roku 2018 zavzpomínal podle zprávy převzaté z ČTK na dobu, kdy jako předseda vlády v paláci přijímal zahraniční delegace, mimo jiné tehdejšího britského premiéra Tonyho Blaira. Zmínil se o krásném výhledu z budovy, nejlepší je podle něj z místních toalet, kam chodil malovat i právě Jan Slavíček.

Zájem veřejnosti je velký

Příležitost prohlídky Hrzánského paláce na státní svátek 17. listopadu 2022 využilo 940 zájemců. Možnost prohlédnout si historické interiéry budovy v Loretánské ulici na Hradčanech, které dominuje gobelínový sál, a užít si jedinečný výhled na malostranské střechy, si veřejnost nenechá ujít, kdykoliv to dny otevřených dveří v objektech spravovaných Úřadem vlády ČR umožňují.