„Od začátku ledna letošního roku v rámci dohledu nad bezpečnostní silničního provozu uděloval blokové pokuty, kdy si část finančních prostředků z blokových pokut ponechal pro svojí vlastní potřebu,“ objasnila tisková mluvčí Ministerstva vnitra Martina Lídlová.

Na protizákonné jednání podezřelého policisty upozornili jeho kolegové své nadřízené, kteří začali úzce spolupracovat s Inspekcí ministra vnitra.

Mluvčí Lídlova dále uvedla, že spisový materiál s návrhem na zahájení trestního stíhání byl předán Okresnímu státnímu zastupitelství Ostrava – Svinov.
O celém případu byl rovněž informován ředitel Okresního ředitelství Policie České republiky Karviná.