Nepozornost nebo únava. To jsou podle hasičů dvě nejčastější příčiny bytových požárů. Jen za poslední dva týdny uhořeli v Orlové a Bohumíně dva lidé. V rámci kraje likvidovali hasiči od 1. října více než dvě desítky požárů, které způsobily zanedbané kotle či komíny zanesené sazemi. Hasiči se v této souvislosti snaží propagovat takzvané autonomní hlásiče požáru, které jsou cenově dostupné a jednoduché na instalaci. Podle vyšetřovatele karvinského střediska hasičského záchranného sboru Jána Bojka se i takto dá předcházet tragédiím.

„Autonomní hlásič požáru je jednoduché zařízení, které si dokáže koupit a namontovat téměř každý. Tato krabička o průměru asi vdanáct centtimetrů obsahuje kromě samotného detektoru ohně i optickou a hlavně akustickou signalizaci, která člověka v případě požáru spolehlivě vzbudí, popřípadě upozorní sousedy, že vedle v bytě něco není v pořádku,“ vysvětluje Bojko.

Umístění hlásičů požáru se doporučuje především do všech prostor s nebezpečím vzniku požáru. „Zvláště se doporučuje montáž v místnostech, kde se spí, v obývacích místnostech, kancelářích, chodbách, halách, komorách, dřevěných stavbách, tam, kde se pohybují kuřáci a kde jsou užívána topidla všech druhů. Je důležité dbát na to, aby byl pro střežený prostor zvolen vhodný typ detektoru, zajistit tak jeho správnou funkci, a tím minimalizovat plané poplachy, například kouřový detektor není vhodné umísťovat do prašných prostor,“ říká vyšetřovatel Bojko.

Cena autonomního hlásiče požáru pro domácí použití se pohybuje u oficiálních prodejců podle typu hlásiče v rozmezí 200 až 1500 korun. „Uvážíme-li, kolik životů a materiálních hodnot lze uchránit včasným zjištěním požáru, je to bezpochyby výhodná investice,“ míní Bojko. Hasiči doporučují lidem dodržovat při topení několik zásad: řídit se návodem výrobce, který určuje, do jakého prostředí je topidlo vhodné. Nechat si topidlo připojit odborníkem, zajistit místnosti, kde je topidlo, dostatečné odvětrávání, instalovat ho v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a už před začátkem topné sezony nechat zkontrolovat komín i kotel nebo jiné topné zařízení.