Už samotné dřevěné „křeslo pro Fausta“, v němž při pravidelných debatách sedává moderátorka Marie Retková, vyvolává ve mně, veskrze racionálním jedinci, naléhavou otázku – vyzkoušet nebo nevyzkoušet pohodlnost sesle? Nakonec jsem se rozhodl pro, a mohu jen pevně doufat, že mi to smůlu nepřinese.

Náznaky husí kůže až jistého vnitřního chvění pociťuji jak já, tak kolega fotograf o pár metrů dále za křeslem, v těsném výklenku malé místnosti. Právě tady je místo, kudy byl podle pověsti doktor Faust odnesen ďáblem dírou ve stropě. Dnes je spodní část nárožní věže „zastropovaná“ a zdejší kabalistický nápis na zdi nechali památkáři „pro jistotu“ zakrýt bílou barvou. 

Obětiště bohyně Morany

Zbývající část prohlídky rozlehlého komplexu se čtyřmi trakty a desítkami místností už nabízí standardní dojmy z budovy, jejíž dnešní podobu zformovalo pozdní baroko 18. století, ale základy jsou mnohem starší. Podstatně starší než Nové Město pražské, na jehož území se nachází. 

„Již dlouho před jeho založením Karlem IV. zde byl ohrazený dvorec, který střežil důležitou obchodní cestu spojující Vyšehrad s Pražským hradem. Do dnešní doby dochovaný název Na Moráni připomíná, že v dobách předkřesťanských byla lokalita patrně pohanským hájem, v němž měla své obětiště bohyně Morana,“ píše ve stručné historii Faustova domu Karel Šír, který naznačuje i možné příčiny mýtů a neověřitelných zpráv, které se pojí k budově na adrese Karlovo náměstí 40.

„Nádech tajemna od středověku až do novověku s dvorcem a pozdějším palácem spolehlivě spojoval fakt, že řada jeho majitelů zde provozovala mýty opředenou alchymii. Prvním z plejády těch, kteří směřovali za tímto mystickým cílem, byl krátce po skončení husitských válek opavský vévoda Václav se svou alchymistickou laboratoří,“ pokračuje Karel Šír. 

Výčet alchymistů, kteří Faustův dům obývali, respektive vlastnili, opavským velmožem rozhodně nekončí. Mezi další známá jména patří nejvyšší písař novoměstský Prokop, dvorní alchymista císaře Rudolfa II. Eduard Kelley nebo Josef Jan František Mladota. Ten v domě „prováděl své podivné pokusy“ a dle Šíra pochází faustovská legenda o muži, který se pro dosažení bohatství a úspěchu upsal ďáblu, právě z doby, kdy nemovitost vlastnil Mladota.

Šír označuje Faustův dům za „nejpůvabnější fragment barokního Nového města“. Do 19. století se v něm vystřídala dlouhá řada majitelů a tento fakt mohl šíření vybájených příběhů o tomto místě jen podpořit. „Posledními soukromými majiteli paláce byli členové rodiny novoměstského obchodníka Copa. Poté dům v roce 1838 odkoupila katolická filantropická společnost a zřídila zde ústav hluchoněmých,“ píše Karel Šír. 

Jak připomíná paní přednášející z Univerzity třetího věku, kterou náhodou potkáváme během naší prohlídky, i v okolí Mladotovského paláce fungovalo ještě před vznikem moderních nemocnic hned několik špitálů, jejichž primární funkcí bylo tišení bolesti a péče o „starší nemajetné Pražany“.

Smlouva s ďáblem, nebo pokus s pyrotechnikou?

Historická osobnost doktora Fausta žila v Německu na přelomu 15. a 16. století. Podle historiků je proto časově (ale i místně) vyloučená její přítomnost v rudolfínské Praze. Existenci v úvodu zmíněné „díry ve stropě“ lze vysvětlit zásahem dělovou koulí za pruského obléhání Prahy v polovině 18. století, Karel Šír jako příčinu nevylučuje ani důsledek Mladotových „pyrotechnických pokusů“. 

„Mladotovy mechanické hříčky, kterými udivoval své hosty, byly v barokní době velmi oblíbeny. Ať již šlo o sklápěcí se schody, figuru panny, která polila vodou blížícího se návštěvníka, bubnujícího vojáka či dva veslaře pohybující se s loďkou na stole,“ dodává autor historického přehledu.

Dnes většina Mladotovského paláce slouží teoretickým ústavům 1. LF UK (včetně výuky) a také studentským spolkům. V patře, kde se nachází legendární, nyní zazděná díra, sídlí největší z nich – Spolek mediků českých, který má přes 4 tisíce členů. 

close Letní deník - logo 2022 info Zdroj: Deník zoom_in Celkem zde má zázemí včetně kluboven 7 spolků. „Medici zdejší studovny během semestru skutečně využívají. Včetně té přímo v nárožní věži. A klubovna v přízemí je zavedené místo, kde se konají výstavy, debaty, tiskové konference atd.,“ upřesnila mluvčí 1. LF UK Petra Klusáková. Lékařská fakulta užívá celý dům v pronájmu od města za symbolické peníze. Na tom by se nemělo nic změnit ani po převodu vlastnictví na stát.

Hlavní město se s ním dohodlo na směně Faustova domu a přilehlých nemovitostí plus areálu Nemocnice Na Homolce za Zámek Veleslavín. Všeobecná fakultní nemocnice, což je státní organizace, má zájem o převod Faustova domu do svého vlastnictví především z provozních důvodů a podobně jako u Bulovky se jedná o soubor nemovitostí, který je a bude dlouhodobě užíván pro zajištění zdravotnických služeb v rámci celého areálu na Karlově náměstí.

Fakta o Faustově domu a okolí

  • Faustův dům vystupuje ve filmu Zdeňka Podskalského z roku 1959 Kam čert nemůže.
  • 14. února 1945 budovu těžce poškodila zápalná puma shozená při americkém náletu na Prahu, ale dům nevyhořel. Říká se, že ho zachránilo sedm koček zazděných do základů. Jejich kostry byly po válce při opravách opravdu nalezeny.
  • Faustův dům se skládá z několika architektonických slohů. V jádru je gotický, v 17. století byl přestavěný v renesančním slohu a o století později byl hned dvakrát barokně upraven a dostavěn.
  • Jedna z legend o pražském paláci je zaznamenaná i ve Starých pověstech českých Aloise Jiráska. Příběh pojednává o studentovi, který se v domě údajně usadil a když každé ráno nacházel na stejném místě stříbrnou minci, začal žít nevázaně a spolčil se s ďáblem, který ho nakonec odnesl.

Jan Prokeš - profil autora

Narodil jsem se v roce 1982 v „sudetském“ Žatci.

Nemám tendenci věřit a podléhat „duchařinám“, na druhou stranu jsem měl minimálně v dětství silnou imaginaci a fantazii. V zákoutích mého pokoje jsem často viděl něco, co tam fyzicky nebylo.

Fascinovaly mě vždy legendy typu „Hitlerova kostra“ (na půdě jednoho z žateckých domů) nebo ta mnohem známější o Golemovi. Z podobných pohnutek jsem si také vybral pro reportáž Faustův dům.

Mezi mé záliby patří cestování na jih, saunování, dobré jídlo a pivo, čas s manželkou a dcerami.