Jistě už mnozí i díky mému vystupování v pořadu Poklad z půdy znají můj zámek v Martinicích u Dolních Kralovic. V jednom díle jsem koupil strašidelnou panenku a nazval jsem ji Alžběta. Ta mi teď na mém panství stráži mé knoflíkové království.

Zámek má svá další strašidla, a když požádáte zámeckého pána, jistě vám o těchto duších rád popovídá.

V současné době na zámku v Martinicích provozuji zámecké vetešnictví a pořádám mnoho kulturních akcí - výstavy, koncerty, benefiční prodej, dětský den, promítání, sraz veteránů a další. Nyní je zde otevřeno také muzeum Zlaté české ručičky.

V budoucnosti bych chtěl na zámku vytvořit vytvořit multifunkční ateliéry pro podporu sběratelství, řemesel, které v dnešní době již zanikají či již úplně zanikly.