Prostor jeskyně byl patrně už ve starší době železné využíván jako jeskynní svatyně. Mělo tam docházet k rituálním obřadům a citliví jedinci tam vnímají silnou negativní energii. Jedná se také o jedno z největších zimovišť netopýrů v České republice.

close Ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková. info Zdroj: se svolením Stanislava Komínka zoom_in Ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková Jeskynní svatyně v Josefovském údolí nacházející se mezi městem Adamov a městysem Křtiny je legendami opředené místo. Bádal tu „otec moravské archeologie“ Jindřich Wankel a odhalil její rituální význam pro starší dobu železnou. Od jeho velkého objevu letos uplyne 150 let.

Celoročně se dá kolem jeskyně procházet, ale dovnitř se dostanete jen při zvláštních příležitostech. Nahlédnout do tajů jeskyně můžete také v archeologické expozici Muzea Blanenska, kde jsou vystaveny archeologické nálezy z jeskyně zapůjčené z Naturhistorisches musea ve Vídni, rekonstrukce bohaté halštatské ženy, které se začalo říkat „princezna“, a celá řada informací, které Býčí skálu přibližují.