Na koncertě vystoupila Eliška Rusková stříbrná SuperStar2018 za doprovodu kláves, na které zahrál Honzík Strýchal, Smíšený pěvecký sbor gymnázia Komenského Havířov pod vedením sbormistryně Mgr. Sylvy Mokrošové. Překvapením večera byl Pavel Sedláček, který zahrál na varhany.

Kostel byl zaplněn posluchači, kteří nadšeně sledovali a poslouchali všechny vystupující i poutavý výklad paní sbormistryně. Na úvod se posluchači zaposlouchali do varhanní skladby Johanna Sebastiana Bacha v provedení Pavla Sedláčka. Kostelem se ozýval sborový zpěv od klasiky až po soudobou hudbu, vystoupili i sólisté, kteří za doprovodu sboru zazpívali píseň Elvise Presleyho a Marka Ztraceného. Hlas Elišky Ruskové zněl v kostele jako zvon. Eliška zazpívala vlastní i převzaté písně například od Whitney Houston I wil always love you, od Heleny Vondráčkové Lásko má, já stůňu. Za doprovodu sboru Eliška zazpívala od skupiny Kryštof píseň Ty a já. Všichni vystupující byli odměněni dlouhým potleskem.

Děkujeme partnerům za finanční podporu. Děkujeme biskupství i farnosti za to, že svolili, aby se adventní koncert konala v kostele Sv. Hedviky v Doubravě.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z. s.