Setkání se neslo v literárním duchu a zúčastnění žáci se mohli vydat na cestu „Od pohádky až k poezii” pomyslným vlakem. Už při vstupu do budovy konzulátu obdrželi lístky na velkolepou cestu z Ostravy do Beskyd. Vedoucím stanice byla moderatorka paní Izabela Kapias a průvodčím pan Marian Mazur. Během cesty zazněly polské i české písničky, mimo jiné „Jedzie pociąg z daleka” nebo „Jede jede mašinka”.

Dvojjazyčná akce, které se účastnili žáci Základní školy s polským jazykem vyučovacím v Dolní Lutyni a žáci ZŠ A. Jiráska Dolní Lutyně.

Akci podpořili svou aktivní účastí na čtení také generální konzulka Polské republiky pani Izabella Wołłejko-Chwastowicz a pan Zbyněk Pražák, náměstek primátora města Ostravy.

Sabina Suchanek