I když jí trávíme vždy v blízkém lesoparku , letos nám ho plnohodnotně zastoupila naše hezká školní zahrada skýtající plno překvapení. Prostřednictvím různých úkolů si malí přírodníčci prověřili své znalosti a tím si posílili vztah k přírodnímu prostředí a jeho ochraně. Děti mohly stavět pro mravenčí kamarády mraveniště z větviček a listí, které našly kolem, či sestavit sudoku z přírodnin. Tento úkol se dětem velice líbil, a procvičil jejich pozornost. Děti si také vyzkoušely zda poznají hmatem přírodní materiál a také, zda dovedou třídit odpadky do těch správných barevných kontejnerů. Všech úkolů se zhostily na výbornou. Naše malé putování zakončily vytvořením barevné palety z květin, větviček, kamínků, či různých trav. Z těchto materiálů lze vytvořit nádherné práce, které si děti odnesly domů za odměnu. Poděkování patří všem paním učitelkám Mateřské školy Školská za přípravu a organizaci povedené akce.

Alena Hubáčková