Byla to příležitost pro žáky škol, ale i děti ze školek přijít prohlédnout prostory naší školy, seznámit se s obory, které se zde vyučují, a hlavně proniknout do tajů řemesla – některé činnosti si mohli žáci také sami vyzkoušet.

Po „práci“ byla pro ně připravena zábava a zároveň i preventivní činnost na hřišti, kde jim složky Policie ČR, Městské policie Karviná, hasičů a vojáků předvedly zajímavé ukázky své práce.

Ve čtvrtek se jako tradičně konala „Brána řemeslům otevřená“. Zatímco na odborném výcviku se věnovali žákům 9. tříd základních škol – umožnili jim nahlédnout do dílen praktického vyučování, vyzkoušet si řemeslo na vlastní kůži a zhlédnout spoustu dalších atraktivních činností, v prostorách teoretického vyučování jsme „vzpomínali“.

Pro naše žáky jsme připravili místo klasického vyučování tematicky zaměřený program, během kterého jsme si připomněli blížící se 30. výročí sametové revoluce. A vzhledem k tomu, že v příštím roce bude naše škola slavit kulaté výročí 70 let od svého založení, již teď jsme si přiblížili několik zajímavých okamžiků ze života školy, jejich žáků i zaměstnanců.

Opět za rok se těšíme na setkání s našimi budoucími žáky i s malými kamarády z mateřských škol.

Iva Sandri, ředitelka školy