Peníze, důvod jejich vzniku a jevy s nimi spojené jako například příjmy, výdaje, majetek movitý a nemovitý. To všechno a mnoho dalšího bylo náplní debaty lektorů Filipa Halamíčka a Ondřeje Růžičky z poradenské skupiny 4poradci s.r.o., kteří v půli dubna zavítali mezi žáky Základní školy Lokahi v Chotěbuzi.

Dětem srozumitelně a názorně vysvětlili, jak se správně pohybovat ve světě nákladů a výdajů v běžném životě. Vše se lektoři snažili žákům 4. až 6. třídy vysvětlit pomocí příkladů ze života. Formou deskové hry dokázali simulovat příkladové životní a finanční situace v životě rodiny v horizontu několika desetiletí.

Rekonstrukce ulice Borovského v Karviné. 8. dubna 2024.
Řidiči, pozor na dopravní komplikace v Karviné. Začala oprava Borovského ulice

Formou otázek a aktivním zapojením žáků se lektorům podařilo srozumitelně přiblížit vlastnosti a hodnotu finančních prostředků v životě člověka a jak nepodléhat rizikovým jednáním ve formě přílišných výdajů, nebo hazardních her. Rozdíl mezi movitým a nemovitým majetkem, zdroje příjmů a jak rozumně nakládat s nabytými prostředky se žáci dozvěděli také.

U starších žáků se podařilo všech devět zapojit do deskové hry „Finanční svoboda“, která simulovala reálný běh života rodiny a jejích příslušníků v časovém období třiceti let. V této době se žáci museli rozhodovat, jak naloží se finančními prostředky a jak uvažovat do budoucna. Samotná hra zabrala více než dvě hodiny a žáci se dozvěděli i to, co běžně neslýchají, například co je to býčí a medvědí trh v dané situaci na trhu cenných papírů.

Snímky z přednášky o finanční gramotnosti na ZŠ LOHAKI v Chotěbuzi.Snímky z přednášky o finanční gramotnosti na ZŠ LOKAHI v Chotěbuzi.Zdroj: se svolením B. Wendel

U obou skupin využili jak lektoři, tak i žáci čas naplno a pro žáky přinesla debata mnoho užitečných a důležitých informací pro jejich budoucnost. Děkujeme tímto poradenské skupině 4poradci s.r.o. z Ostravy za jejich profesionální přístup a těšíme se případnou další spolupráci.

Barbora Wendelová, ZŠ LOKAHI, Chotěbuz