Tyto tři exempláře jsou možná veškeré fotografie obrněného vlaku Těšín, který v sestavě 8. střeleckého pluku československého vojska v Rusku bojoval proti bolševickým bandám 10 000 kilometrů od domova při ochraně Transsibiřské magistrály. V té době pro československé legionáře jediné možné cesty k domovu.