Hornické organizace postupně v minulosti ztratily svůj mateřský podnik z důvodu útlumu těžby černého uhlí v OKD.

Nyní je jejich hlavním cílem udržování hornických tradic v našem v minulosti hornickém regionu. Patří zde zejména oslava kdysi pro nás velmi ceněného svátku Dne horníků v měsíci září.

Elektrárna Dětmarovice.
ČEZ vytipoval pro malé modulární reaktory nová místa. Jedno bude v Dětmarovicích

Důchodci nezapomínají ani na tradiční hornickou patronku Svatou Barborku, kterou oslavují na začátku prosince. Senioři se chtějí bavit, a tak obě výše zmíněné akce navštěvuje značný počet zájemců nejen z řad členů hornických organizací, ale stále více našich sympatizantů. Valná hromada KVHD také vysoce ocenila práci Nadace OKD, která v lednu tohoto roku oslavila už 15 let svého trvání.

V Domečku v Horní Suché se v půli února konala Valná hromada Koordinačního výboru hornických důchodců (KVHD) OKD.V Domečku v Horní Suché se v půli února konala Valná hromada Koordinačního výboru hornických důchodců (KVHD) OKD.Zdroj: Vilém Uher

Děkujeme Nadaci OKD, že každoročně finančně podporuje naší činnost. Její finanční grant je zejména pro menší hornické důchodcovské celky mnohdy otázkou jejich přežití. Závěrem si VH KVHD vytýčila jako jeden ze svých cílů: Ve spolupráci s Nadací OKD zachovávat našim potomkům hodnoty, které zde naší předkové havíři vytvořili.

Ing. Uher Vilém, předseda KVHD OKD