Kdy naposled jste jeli vlakem? Pojďte s námi na další výlet a prohlédněte si jedno ze 14 nádraží v České republice. Šťastnou cestu a nezapomínejte nám posílat vaše fotografie . Zajímavosti k jednotlivým lokacím, pohybové úkoly a rozumové aktivity najdete ZDE

POHYBOVÉ ÚKOLY

HRAJ SI NA MAŠINKU jako beruška Danuška

"Podívejte, támhle jede mašinka. Já už ji vidím," radoval se sokolík Pepík.

ÚKOL: Zkuste si na chvíli zout boty a projít se naboso. Volte různé povrchy – trávu, cestičku s kamínky, cestu lesem atd. a zkuste se opatrně dotknout i horké asfaltky. No a samozřejmě se můžete zkusit brodit i potokem, u některých pramenů jsou přímo zážitkové chodníky. Jen nezapomínejte na svou bezpečnost a že ne všude je to povoleno.

HÁZEJ UHLÍ DO KOTLE jako ježeček Mareček 

"To není obyčejná mašinka, Pepíku," všimla si veverka Věruška, "to je parní vláček. V něm se topí uhlím, aby mohl jet. Podívej, jak se mu kouří z komína."

ÚKOL: Vyznačte si cíl - kotel (např. rozložená mikina) a kruh ve vzdálenosti cca 2-3 m od mikiny, do něhož se nesmí vstoupit (pomocí klacků, kamenů, …) Dítě má limit 2 minuty, během této doby může v lese sbírat šišky, s šiškou běží k okruhu a odtud hází šišku do kotle. Na závěr se spočítá, kolik šišek zůstalo na mikině.

CHOĎ PO KOLEJÍCH jako opička Hanička

"Jak ale najdeme to nádraží?" chtěl vědět sokolík Pepík, "Půjdeme po kolejích, dokud nějaké nenajdeme?" "To se nesmí, Pepíku. Mašinka by tě mohla přejet. Pojď, půjdeme po pěšince okolo."

ÚKOL: Potřebujete dvě rovnoběžné čáry (z klacků, natáhnout provázek, vyrýt rýhu do hlíny, …) Zdůrazněte dětem, že po kolejích se chodit nesmí, ale teď jsou mašinka, takže můžou. Zkuste vymyslet, co nejvíc způsobů, jak jít po obou kolejích současně - např. rozkročit a každá noha na jedné kolejnici, nebo nohy na jedné kolejnici a rukama se opírám o druhou a jdu bokem, nebo na každé kolejnici jedno dítě a vedou se za ruce, …

PŘESKAKUJ PRAŽCE jako kobylka Emilka

"Jé, na kolejích leží žebřík. Podívejte!" "To není žebřík, Pepíku, to jsou železniční pražce, drží kolejnice na správném místě."

ÚKOL: Naskládejte na zem rovnoběžně vedle sebe několik klacků – představují pražce. Dítě vzpor dřepmo - tj. dřep a rukama se opírá před sebou o zem, ruce přesune za první pražec, opře se o ně a odrazí se nohama a přeskočí první pražec atd.

 KLIDOVÉ ÚKOLY

CO BYS DĚLAL KDYBY

ÚKOL: Na začátku požádejte všechny hráče, aby si vymysleli otázku – například: „Co bys dělal, kdyby Ti spadla zmrzlina? Když mají všichni vymyšleno, zeptá se 1. hráč 2. hráče a ten mu odpoví – například: „Šel bych si koupit novou,“ a hned pokládá svou otázku 3. hráči. Ten opět odpoví a ptá se 4. hráče. Takto se objede celé kolečko, až se poslední zeptá 1. hráče. Když už se všichni zeptali a všichni odpověděli, začíná druhé kolo – v opačném směru – poslední se ptá předposledního na stejnou otázku jako v prvním kole. A ten musí opovědět také stejně jako v prvním kole. Takže otázky i odpovědi jsou sice stejné jako v prvním kole, ale zpřeházené a mnohdy vyjdou legrační kombinace.

MALUJ Z KAMÍNKŮ

ÚKOL: Nasbírejte si kamínky, nebo šišky, dítě z nich bude skládat obrázek. A aby to nemělo tak jednoduché, objednejte si od svého malého umělce konkrétní dílo – například kytičku, sluníčko, ale třeba taky hrad, nebo mašinku.

Česká obec sokolská