Uzavřel tak pravý jízdní pruh a zablokoval totálně provoz na celé Hlavní třídě od obchodního centra Elan, až na velký kruhový objezd. Že by však probíhaly jakékoliv práce, údržba, značení, příprava k opravě, nic takového. U vozidla byl jeden muž, který znuděně sledoval kolonu, která "jela" doslova krokem.

Co jindy trvá 5 minut, dnes trvalo 45 min. Bez varování, bez vyznačení možných objízdných tras, na úřadě města Havířova nikdo nic neví a k uvedenému se nehlásí. Prý ŘSD.

Na stránkách těchto pak opět žádná informace o uzavírce. Takže jak dlouho tento stav bude trvat, co se to tam vůbec má dít, není známo. Řidiči, vstaň do práce alespoň o hodinu dříve a obrň se trpělivostí.

Irena Volná