Havířov je relativně mladé město. Název Havířov vzešel z veřejné soutěže. Občané zaslali 2350 návrhů. Mezi nimi byly skutečné jazykové perly jako například Zápotockýgrad, Bezručov, Fučíkov, Ostravský Mírumilov, Všemírov, Šťastnov,  Čestprácov, Lidobudovatelov, Budosocikolektivov, Dělníkov, Rudohvězdov, Uhlín, Horníkov, Faratín, Čurdov, Kahanov, Stokomínů, Kombajnov, Slezský Donbas, Šešumblud.

Vybrány byly tři: Šachtín, Havířov a Cingrov. Vítězem se po rozhodnutí rady Krajského národního výboru v Ostravě stal název Šachtín. Ministr vnitra ale rozhodl jinak, dal přednost názvu Havířov. Při slavnostním vyhlášení 4. 12. 1955 tak nové město přijalo toto jméno.

Přiložené snímky zachycují zajímavosti z centra města. Poutavé koruny stromů, několikametrové Kyvadlo, které se skutečně kývá, či detaily svébytné architektury padesátých let 20. století.

Jiří Hanzel