„Když jsme skoro přesně před rokem zrekonstruované muzeum v Českém Těšíně otevírali, bylo jasné, že se podařila pozoruhodná věc. V našem kraji přibyla instituce, která nabízí zábavu i poznání v krásném prostředí, s využitím oblíbených moderních technologií. Ne nadarmo náš projekt obstál v silné konkurenci 25 projektů, které se letos do kategorie Muzejní počin roku přihlásily. Ocenění si velmi vážíme a gratulujeme hlavně těm, kteří se o jeho získání zasadili nejvíce, tedy projektantům rekonstrukce, a hlavně tvůrcům expozice Příběh Těšínského Slezska,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a připomněl, že rekonstrukce památkově chráněné budovy muzea trvala 2 roky, muzeum bylo veřejnosti otevřeno v červnu minulého roku. Investice si vyžádala 113 milionů korun, kraji se na ni podařilo získat prostředky z Evropské unie, přispěl také stát a kraj ze svého rozpočtu.

„Pro celý autorský tým Muzea Těšínska i pro mne osobně je už jen zařazení Příběhu Těšínského Slezska mezi finalisty soutěže Gloria musaealis mimořádně významným, doslova celostátním oceněním mnoha let práce. Je vidět, že expozici i celou rekonstrukci nádherné muzejní budovy oceňuje nejen laická, ale i odborná veřejnost – muzeologická i vědecká. Historikové, archeologové, etnografové i přírodovědci z celé republiky oceňují nejen přehlednou, didaktickou konstrukci stálé expozice s využitím moderních multimediálních prvků, ale také její obsah. Doslova každá věta, každé slovo a každý exponát, které jsou v expozici prezentovány, prošly náročným vědeckým posouzením a hodnocením. Muzeum Těšínska se tak vrací mezi přední česká muzea a další paměťové instituce,“ řekl k umístění v soutěži ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka.

Muzeum nabízí kromě expozice uvnitř budovy také venkovní prostory, jejichž úpravy byly součástí rekonstrukce. Muzejní dvůr má nově miniamfiteátr ideální nejen pro odpočinek, ale také třeba pro zajímavé diskuze či workshopy. „Oceněná expozice využívající řadu multimediálních prvků představuje vývoj Těšínského Slezska od prehistorie až po nedávnou minulost. Nabízí pohled do života místních lidí v minulosti, na počátky dolování uhlí i na překotný rozvoj průmyslu, který na přelomu 19. a 20. století k nepoznání změnil tuto dříve poklidnou podhorskou krajinu. Na své si tedy přijdou i zájemci o poznání přírody,“ pozval do muzea náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vyhlašují společně Ministerstvo kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR a Český výbor ICOM. Letos se do už XIX. ročníku přihlásilo 56 muzeí a galerií s 98 projekty. Cílem soutěže je upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových stálých expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví.

Nikola Birklenová