Oslavila jsem letos stejné jubileum, i když u nás lidí je to trošíčku jiné. Ale pokud máme kolem sebe milující rodinu, lidičky, kterým na nás záleží, tak i tento věk se dá, jak se říká: "v pohodě přežít". Procestovala jsem s dětmi kus světa, shlédla krásná místa, prožila mnohá dobrodružství… A nač jsem se nejvíce pak těšila? Inu, na návrat domů.

Jak budu vstřebávat zážitky, vyprávět o nich, dokumentovat vše v rodinné kronice. Letošní rok je pro nás všechny velice náročný, epidemie nás ještě pořád ohrožuje. Proto bych ráda u na závěr popřála nám všem, aby ten příští rok, rok 2021, přinesl klid a zdraví do našich domovů, rodin, aby mohly děti bez omezení navštěvovat školy, kroužky, mohly sportovat i jezdit na výlety. Zkrátka, aby se život vrátil opět do těch správných kolejí.

Jarka Bernatíková