„Křivý“ kostel je známou stavbou, kterou se karvinští patrioti rádi chlubí, ale to není jediná zajímavá památka na území dnešní Karviné. V Karviné máme další památku, která zaujme zejména svou historií. Přes společenské a náboženské změny, přes přírodní katastrofy, dodnes stojí kostel svatého Marka.

Je to už 452 let, které se pojí s počátky této náboženské stavby. Byl to rok 1569, kdy byl postavený dřevěný kostelík na nově založeném hřbitově. Sloužil ke konání pohřebních bohoslužeb. Díky tomu se mu později začalo říkat Pohřební kostel. Kostel patřil evangelické církvi.

Během třicetileté války bylo v roce 1627 ustanoveno katolictví jako jediné povolené vyznání. Poté došlo k uzavření všech nekatolických kostelů na Těšínsku, včetně Pohřebního kostela. Kostel byl evangelické církvi odebrán a připadl církvi katolické. Kostel však chátral a v roce 1773 byl zbourán. Na stejném místě byl pak o rok později postaven zděný kostel zasvěcený svatému Markovi.

Tento kostel prožil spolu s lidmi Fryštátu několik katastrof. Pamatuje mor, tyfus i choleru, kdy počty zemřelých byly tak velké, že mrtví byli pohřbíváni do společných hrobů. V 18.století byl kostel poškozen požárem a zemětřesením a v 19. století opět požárem. Zchátralého kostela se naštěstí ujal stavitel Vavřinec Müller, který na své vlastní náklady provedl v letech 1823–1826 jeho rekonstrukci.

Další rekonstrukcí prošel kostel až v letech 1996–1997, kostelu byla zachována jeho podoba z roku 1826.

V roce 2014 kostel svatého Marka prošel generální opravou. Byla vyměněna střecha a krov lodi, věž získala nové opláštění. Byla opravena fasáda, okna a dveře byly repasovány. Interiér kostela byl vymalován, vyměněna elektroinstalace, křížová cesta a sochy byly restaurovány. Byly zavěšeny nové zvony. Tři zvony byly ulity ve zvonařské dílně Felzcynski v polské Přemyšli. Největší zvon nese jméno sv. Marek a váží 220 kg, ladění tón d, střední zvon nese jméno sv. František, váží 150 kg, laděn na tón e, nejmenší sv. Florián váží 100 kg a naladěný na tón fis.

Kostel je využíván jako ekumenický, bohoslužby v něm slouží tři církve. Na současný stav této památky a jejího okolí se můžete podívat na přiložených fotografiích.

Jiří Hanzel