„Do akce se zapojili zaměstnanci a dobrovolníci ze tří dobrovolnických center v Moravskoslezském kraji – konkrétně z Ostravy, Frýdku-Místku a Havířova. Všichni jsou proškoleni v poskytování psychosociální podpory. Na místo jsme vyslali celkem sedm dvoučlenných týmů, které v odpoledních hodinách navštěvují obyvatele okolních domů. Lidi většinou reagují na naši návštěvu dobře, jsou rádi, že si na ně v této nelehké situaci někdo vzpomněl,“ říká vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková.

Pomoc probíhá ve spolupráci se sociálním odborem města Bohumín a Českého červeného kříže, který má na místě také své týmy. Městský úřad Bohumín zároveň distribuoval do schránek obyvatel okolních domů informační leták s kontakty na další pomáhající organizace. „Je důležité, aby lidé věděli, s jakými pocity a emocemi se mohou po tak traumatizující události potkat oni sami nebo jejich blízcí a kam se mají v případě potřeby psychické nebo duchovní podpory obrátit,“ upřesnila Dagmar Hoferková.

Josef Koláček