Jedním z nových způsobů je úvodem zmíněná součinnost v rámci aktivizačního projektu pro seniory s názvem Křížovkářská liga pro celou generaci 60 +, který je nyní realizován nekontaktním způsobem. Informace k bezpečnostním tématům jsou již od dubna distribuovány i k seniorům, kteří nepobývají v domovech seniorů, ale docházeli v době před pandemií do klubů seniorů a zapojovali se do různorodých aktivit, oblíbené pravidelné luštění křížovek nevyjímaje.

Kvízy a křížovky s různými pravidly bezpečného chování si senioři mohou vyzvednout prostřednictvím tzv. výdejních okének jednotlivých klubů i v době limitované epidemiologickými opatřeními. V dubnu tak například obdrželi zmíněným způsobem (prostřednictvím výdejních okének) křížovky s informacemi bezpečnostního rázu senioři klubů v Havířově. Aktuálně v těchto květnových dnech informační materiál míří i k seniorům v Bohumíně, Karviné, Orlové, Frýdku-Místku a dalších městech.

Mgr. Ivan Sekanina, předseda Spolku Počteníčko, konstatoval: „O křížovky s bezpečnostními tématy je jednoznačně zájem, stejně tak seniory zaujaly i informační tiskoviny.“ Lze doplnit, že ve zmíněných preventivních tiskovinách si zájemci zopakují, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu, jak se nesát obětí majetkové či násilné trestné činnosti, jak poznat domácí násilí aj. I díky této součinnosti si mohou stovky aktivních seniorů napříč Moravskoslezským krajem (přes dobu koronaviru) připomenout doporučení bezpečného chování.

Spolek Počteníčko převzal v roce 2018 ocenění v rámci Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost a realizuje množství mezigeneračních projektů. Záštitu nad projektem Křížovkářská liga seniorů v našem kraji převzal v roce 2021 náměstek hejtmana.

Informace k bezpečnějšímu chování však nenaleznou senioři jen ve zmíněných tiskovinách, ale také deskové hře s názvem Kterak se obětí nestáti. I v dubnu pokračovali moravskoslezští preventisté v distribuci hry k seniorům. Víc jak 25 kusů her si vyzvedli zájemci do klubů seniorů napříč našim krajem, největší zájem jsme v dubnu zaznamenali z ostravských seniorských organizací, nicméně hry byly distribuovány i v Karviné, Bohumíně, Bruntále a jistě potěší, spolu s publikací moravskoslezské policie Černá kronika aneb ze soudních síní, také obyvatele Domova Vítkov. Další zástupci seniorských organizací nás mohou v případě zájmu o získání hry kontaktovat na e-mailu krpt.prevence@pcr.cz.

Na místě je pro komplexnost ovšem dodat, že popsaný preventivní materiál byl moravskoslezskými preventisty distribuován rovněž v předchozích měsících do domovů či zařízení pro seniory (léčebny, stacionář, seniorská centra…). Stejně tak byly preventisty, díky pomoci sociálních pracovníků zajišťujících pečovatelské služby, zajištěny tiskoviny i pro seniory žijící ve svých domácnostech. Detailněji v textu ZDE.

Gabriela Pokorná, vrchní komisař