Podobně jako v uplynulých letech byly i letos Otevřené ateliéry zejména o setkáních, vzájemném poznávání a rozhovorech. V rámci Otevřených ateliérů bylo možné návštívit body nacházející se na mapě, konkrétně jednotlivé ateliéry a místa setkání s umělci a řemeslníky.

Rok co rok tato mapa nabývá na obsahu i pestrosti, což je výsledkem stále lepší a obsáhlejší spolupráce organizátorů s umělci. Konec letošní edice je zároveň počátkem příprav edice následující, na kterou však není potřeba čekat celý rok. 4. edice Otevřených ateliérů se totiž podle současných plánů uskuteční již na přelomu května a června roku 2020.

Stefan Mańka