Všichni jsme si užili hodně legrace a smíchu při různých hrách a soutěžích a za vybojované dukáty jsme pak získali sladkosti a krásné balónky. Veselo bylo i při vystoupení pana Hrona, kdy jsme si společně zatančili a zazpívali. Chvíle napětí pak přišly při losování tomboly, kdy děti vyhrály krásné ceny, které jim udělaly velkou radost. Dobrá nálada zde rozhodně ani letos nechyběla. Uvědomujeme si, že organizace a realizace takové akce stojí hodně úsilí i finančních prostředků a letos to organizátoři měli ještě složitější vzhledem k situaci, která zde nastala v důsledku šíření nákazy COVID-19. Ale i letos vše zvládli skvěle a měli vše zařízeno a přichystáno tak, aby byli účastníci akce v bezpečí a bylo o ně opět skvěle postaráno po všech stránkách. Proto bychom chtěli touto cestou velice moc poděkovat panu Dr. Vítězslavu Černochovi a jeho spolupracovníkům z Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež i všem ostatním lidem, kteří s přípravou a realizací akce pomáhali. Děkujeme, že dětem pomáháte a věnujete tomu svůj čas a energii. Děkujeme také všem dárcům a sponzorům, kteří k realizaci setkání letos přispěli. Za finanční podporu v rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje moc děkujeme Moravskoslezskému kraji, který je zároveň zřizovatelem organizace Benjamín, p. o., a 1. náměstkovi hejtmana MSK panu Mgr. et Mgr. Lukáši Curylovi a náměstkovi hejtmana MSK panu Bc. Jiřímu Navrátilovi, MBA, kteří převzali záštitu. Vám všem patří velký dík. Moc si toho vážíme.

Za všechny z Benjamínu

Mgr. Darja Kuncová, ředitelka organizace Benjamín, p. o.

Mgr. Taťána Chmielová, vedoucí DOZP Benjamín středisko v Havířov