„Velké poděkování směřujeme také všem školám, sponzorům, městu a partnerům. Uplynulý rok byl náročný, covidový, o to víc si vážíme pomoci a podpory, které se nám dostalo,“ řekla Zdeňka Cichá, předsedkyně spolku Pro-fit12, který se věnuje (nejen) onkologickým pacientům. 

V půli prosince spolek pořádal setkání s mateřinkou ze Skřečoně, která v rámci mateřských škol měla s Květinovým dnem na Bohumínsku největší úspěch. Učitelka Jana Friedlová, její kolegyně a rodiče distribuovali celkem 409 kusů symbolu sbírky, kvítku měsíčku lékařského. „Sešli jsme se u tří na podzim vysázených sakur v centru města, v nově vznikajícím miniparčíku generací. Popřáli jsme si navzájem hodně zdraví, klidu, pokory a pohody,“ popsala Zdeňka Cichá.