Šest žáků 8.tříd v doprovodu pedagogů vyrazilo ve dnech 15. až 20. dubna 2024 do slovinského městečka Hoče (nedaleko Mariboru), kde navštívili Základní školu Dušana Flisa. I tentokrát jsme zde strávili nezapomenutelný týden, plný nových poznatků, zážitků a přátelství. Dostalo se nám vřelého uvítání, slovinské kolegyně připravily pro naše žáky pestrý program, který zahrnoval nejen výuku, ale i poznávání kultury a historie této země během výletů a exkurzí. Děti měly možnost poznat odlišný vzdělávací systém i všední život ve Slovinsku.

Učily se společně se slovinskými vrstevníky angličtinu, němčinu, dějepis, zeměpis, slovinštinu, zapojily se i do hodin tělocviku, pracovních činností a dokonce do hodin vaření, kde se naučily připravovat místní specialitu – pohorskou omeletu. Komunikačním jazykem byla angličtina, kterou děti používaly nejen ve škole, ale i v hostitelských rodinách. Samozřejmě si „pošprechtily“ i německy. Pro všechny zúčastněné žáky byl tento pobyt přínosný, inspirativní a zábavný.

Děkujeme slovinské škole za krásné chvíle a těšíme se, že budeme moci přivítat naše slovinské kamarády na podzim zase u nás v Havířově. Ve stejném termínu dostalo šest žáků z 5.+6. tříd šanci vycestovat k našim sousedům do polského hlavního města Varšavy. Szkola Podstawowa nr 363 im. Prof. Witolda Dorozewskiego nás přivítala s otevřenou náručí a my měli šanci nahlédnout do různých hodin napříč školou.

A nejen nahlédnout. Žáky neminula hodina tělocviku, matematiky nebo tvoření přání ke Dni Země. V hodinách angličtiny a pro školní televizi pak prezentovali naši školu a představili i sami sebe. Nejzajímavější však bylo bezesporu učení v přírodě v parku Łazienki Królewskie. Tam se naši žáci stali součástí skupin a společně s polskými žáky nejen plnili úkoly na stanovištích, ale zároveň se dozvěděli něco nového o životě Fryderyka Chopina, jehož socha parku dominuje. Čas po vyučování žáci trávili s rodinami, ve kterých byli ubytováni, procházkami po okolí nebo objevováním krás Varšavy.