Cílem akce je přiblížit činnost Klubu veřejnosti. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež obecně odvádí v systému sociálních služeb unikátní práci, protože svými aktivitami předchází možným závažnějším problémům dětí a mládeže, nicméně pro veřejnost působí někdy velmi odlišně.

"Náš Klub je především preventivní službou. Orientujeme se na ty děti, které mají potíže ve škole, vymýšlí si riskantní zábavu, aby zahnali nudu, experimentují s návykovými látkami apod.," vysvětluje Irena Úradníková, vedoucí Klubu Bunkr.

Pracovníci klubu se dětem a mladým lidem ve věku 13 - 20 let v Bohumíně věnují již 11 let, motivují je a podporují je k aktivitě, činnosti, pozitivně ovlivňují jejich životní styl, hodnoty a nabízí jim podporu při zvládání složitých životních situací.

"Někdy se setkáváme s tím, že je na naše klienty pohlíženo jako na "problémovou mládež". My vnímáme naše klienty především jako mladé lidi, kteří k nám přichází z různého znevýhodněného nebo nevyhovujícího prostředí a my jim nabízíme oporu v podobě dospěláka, který je vyslechne, nesoudí je, poradí jim," doplňuje vedoucí Klubu.

Činnost bohumínského Klubu Bunkr totiž vychází z přesvědčení, že každý z nás se v období dospívání potýkal s menšími či většími problémy, které však měl možnost řešit se svými rodiči, staršími sourozenci či kamarády. Mnozí mladí lidé ale tuto přirozenou oporu ve svém okolí nemají a pro ně jsou tu právě pracovníci Klubu Bunkr Bohumín, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Zuzana Bocková