Odkud se vůbec bere všechna ta voda? Myslím ta, co teče řekou," uvažoval nahlas sokolík Pepík. "Myslíte, že někde nahoře v horách sedí nešťastná víla a pláče?" "Jejda, Pepíku, ty o světě vážně nic nevíš, viď," usmála se veverka Věruška. "Voda přece vyvěrá ze země a tomu místu se říká pramen." Opička Hanička se rovnou rozběhla proti proudu: " Já, já, já. Já najdu ten pramen."

Podrobnější popis jednotlivých cílů najdete ZDE

Pohybové úkoly

CHOĎ NABOSO jako beruška Danuška

"Já, já, já. Já už ho vidím!" halekala opička Hanička. Beruška Danuška se smála a pak navrhla: “A nechceš ho zkusit taky cítit na vlastní kůži?"

ÚKOL: Zkuste si na chvíli zout boty a projít se naboso. Volte různé povrchy – trávu, cestičku s kamínky, cestu lesem atd. a zkuste se opatrně dotknout i horké asfaltky. No a samozřejmě se můžete zkusit brodit i potokem, u některých pramenů jsou přímo zážitkové chodníky. Jen nezapomínejte na svou bezpečnost a že ne všude je to povoleno.

ZABĚHNI SLALOM jako kobylka Emilka

"Podívejte, jak ten potůček rychle teče a jak se klikatí," všiml si sokolík Pepík.

ÚKOL: Zkuste být taky tak rychlí a obratní a zaběhněte si slalom. Vyznačte start a cíl (klacky, batohy…)  a určete si trasu slalomu – mezi stromy, nebo naskládejte kameny, lahvičky s pitím… Starší děti mohou běžet samy, mladší mohou mít pomocného vodiče, který běží před nimi a ukazuje cestu. Opět si můžete měřit časy běhu a uspořádat si tak malé rodinné závody.

ROZBĚHNI SE A ZASÁHNI CÍL jako ježeček Mareček 

"A víte, že když voda takhle rychle teče, vymílá břehy a odnáší s sebou po proudu spoustu kamínků?" poučovala ostatní veverka Věruška. "Jé, to já taky umím odnášet kamínky, i když nejsem voda," holedbal se ježeček Mareček.

ÚKOL: Najděte si menší kamínky nebo šišky, vyznačte start (klackem, batohem) a cíl, kam budete házet (kmen stromu, mezi dva stromy, batoh…). Dítě se rozbíhá ze startu a v běhu bez zastavení hází jednoruč horním obloukem a snaží se zasáhnout cíl.

VYSKOČ A SESKOČ Z PŘEKÁŽKY jako opička Hanička

"Podívejte, tamhle potok někam mizí. A co to tu hučí? Že by lesní včely?" podivoval se sokolík Pepík. "Kdepak," vysvětlila mu veverka Věruška, "to je vodopád. Pozor, nespadni tam."

ÚKOL: Najděte si vhodnou překážku – lavička, kláda, velký balvan, pařez… Dítě se o překážku opře rukama, odrazí se a vyskočí do dřepu. Na překážce si stoupne a seskočí snožmo dolů. Seskok provádějte pouze pokud je u překážky rovný a měkký terén, např. tráva, v opačném případě dítě slézá z překážky nohama napřed, břichem k překážce.

 

KLIDOVÉ ÚKOLY

KOLÍČKOVANÁ

ÚKOL: Legenda: Do království přiletěl drak, jenže v království nemají princeznu, kterou by mu dali, a tak každý den vybírají mezi sebou jednoho člověka, kterého dají drakovi k obědu. Na tuto hru budete potřebovat jeden kolíček na prádlo (při větším počtu hráčů dva). Na začátku hry připněte jednomu hráči kolíček na oblečení, nebo na batoh – tento hráč je označený drakův oběd. Ale protože nikdo nechce být sežraný drakem, je cílem hráče zbavit se kolíčku. Skupina pokračuje dále ve výletu a označený hráč se snaží během chůze připnout nenápadně kolíček někomu jinému. Ten, když zjistí, že je označený (můžete ho i upozornit), zase předává dál. Předem si stanovte délku hry – například určitý rozcestník, hrad atd. Závěr: Drak sice přiletěl, ale v hradní restauraci ho zlákaly borůvkové knedlíky.

MRAVENIŠTĚ

ÚKOL: Četli jste Ferdu Mravence? A zkusili jste někdy pozorovat mraveniště. Zkuste se na chvíli u nějakého zastavit a povídejte si, co vidíte.

Česká obec sokolská