Protože jen na příští týden máme naplánován příjem dvou set klientů, tak nás toto nařízení velmi zaskočilo. Není v našich silách obvolat všechny klienty, aby přijeli s testem. A není nám jasné, jak by si klienti měli test v tak krátké době zajistit, když se na samotné testování čeká dny a v některých případech i týdny, a další prodleva nastává, než jsou oznámeny výsledky. V našem zařízení jsme testování zatím neprováděli.

Aktuálně proto kontaktujeme akreditované laboratoře, zda by někde měli volnou kapacitu, aby nám od začátku týdne mohli testovat přijímané klienty přímo na místě, nebo aby zaškolili pro odběr vzorků naše zdravotníky. Máme ještě víkend na to, aby se nám podařilo někde se dohodnout. Vládní opatření, které v březnu zakázalo přijímání nových klientů do lázní a od 9. dubna naše zařízení v podstatě na měsíc uzavřelo, způsobilo klimkovickým sanatoriím ztrátu zhruba 45 milionů korun. Další ztráty už by vážně ohrožovaly existenci klimkovických lázní.

Proto děláme maximum, aby se nám podařilo zachovat plný provoz. Považujeme ale za přinejmenším nedomyšlené informovat o takto závažném opatření hodinu před jeho ostrým spuštěním. Od instituce státu, který opakovaně deklaruje snahu pomoci lázním za současné těžké situace, bychom navíc očekávali, že k takovému závažnému nařízení poskytne i pokyny pro provedení a podporu v podobě odborného poradenství. Nám se ale zatím nedaří se s pracovníky hygieny ani spojit."  

Ivana Gračková, tisková mluvčí Sanatorií Klimkovice