Studenti zpestřují program seniorům pravidelně, třeba roznáškou kávy a povídáním. V Nemocnici Český Těšín pečují převážně o pacienty hospitalizované v následné péči, během rehabilitace a dlouhodobě v sociální péči.

"Naši pacienti jsou za každé smysluplné rozptýlení vděční. Na improvizovaném pódiu v tělocvičně, kde se sešla třicítka seniorů, se během padesáti minut vystřídalo patnáct studentů. Někteří žáci vystoupili s kytarou, jiní zpívali spolu se seniory nejenom lidové písničky jako Okolo Frýdku, Beskyde, Beskyde, ale i písně současných moderních interpretů jako jsou Vánoce na míru, Anděl, Cesta. Část vystupujících recitovala básně od Josefa Václava Sládka Hvězdy a úryvek Hroznýš z knihy Malý princ od autora A. de Exupéryho. Závěrem si všichni společně zazpívali a senioři odměnili vystoupení studentů nadšeným potleskem," popisuje Pavlína Pnioková, marktetingová pracovnice a koordinátorka akce.

Studenti navštěvují pacienty Nemocnice Český Těšín pravidelně a budují si s nimi vztah. "V rámci výuky žáci každý týden dochází za nemocničními pacienty, aby jim udělali radost nejen šálkem dobré kávy a vlídným slovem, ale aby si osvojovali dar naslouchání a empatie s pacientem a aby si s nimi vytvářeli vazby, které překonají bariéru cizosti a pomohou rozptýlit pacientovy obavy. Během roku se vždy podílíme na kulturním programu pro seniory také u příležitosti Mikuláše, Vánoc, Velikonoc a jiných svátků. V březnu přijdeme popřát ženám seniorkám i zaměstnankyním," říká zástupkyně ředitele českotěšínské zdravotnické školy PhDr. Karin Delongová. Díky zázemí nemocnic skupiny Agel v kraji může škola žákům zajistit nejenom nadstandardní odbornou praxi už od samého začátku studia, ale také možnost zaměstnání po dokončení studia i v jeho průběhu. 

 Radka Miloševská