Růst zájmu o polohovací postele, vozíčky a další pomůcky zapříčinil také covid – lidé nechtějí, aby jejich staří rodiče žili v domovech pro seniory, kde každá nová koronavirová vlna znamenala omezení kontaktů. „Pokud ale senior prodělá vážnější onemocnění a rodina si ho pak má ze dne na den vyzvednout z nemocnice, dostává se do komplikované situace, protože musí nové situaci přizpůsobit celou domácnost. Významným nákladem jsou právě polohovací postele,“ vysvětluje ředitelka Charity Český Těšín Monika Klimková hlavní přínos půjčovny kompenzačních pomůcek.

Jen vloni půjčila českotěšínská Charita lidem na 130 kompenzačních pomůcek. Kromě postelí a vozíčků je největší zájem o WC křesla nebo chodítka. Pomůcky se při půjčování rychle opotřebovávají a Charita je proto musí postupně obměňovat. Státní granty na jejich nákup využívat nemůže, musí se spolehnout na příspěvky dárců a nadací. „Za každý dar pro naši půjčovnu jsme opravdu vděční. Velkorysý grant Nadace ČEZ nám doslova vytrhl trn z paty. Tato služba je totiž pro veřejnost vlastně neviditelná, ale pro život starých nebo nemocných lidí v domácím prostředí nesmírně potřebná,“ dodává Monika Klimková.

Charita Český Těšín provozuje v regionu 10 středisek, například domovy a centra pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti, dům pro matky v tísni nebo pečovatelskou, ošetřovatelskou a asistenční službu. Ročně pomůže téměř 2000 lidem z Českého Těšína, Karviné, Havířova a okolních menších obcí. Aktuality a nabídku českotěšínské Charity najdou zájemci na webu https://ceskytesin.caritas.cz/.

EPP – Pomáhej pohybem je sportovně-charitativní aplikace Nadace ČEZ, v níž si lidé mohou změřit své sportovní výkony a navíc pomoci dobré věci. Více na www.pomahejpohybem.cz.

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ