Heimstaden byla jednou z prvních firem v republice, které dobrovolně nabídly svá call centra k dispozici pro trasování potencionálně nakažených lidí. Začala trasovat od 14. října a s pomocí 25 operátorů obtelefonovala skoro 5000 kontaktů. Díky nízké chybovosti, dobré komunikaci, vysoké profesionalitě a nadstandardně zvládnutému reportingu bylo pět operátorek z Heimstaden vybráno, aby prováděly supervizi, pomoc a kvalitativní a metodický dohled nad prací dalších trasovačů v jiných call centrech.

Zaměstnankyně Heimstaden se prosadily mezi skoro sedmi sty dalšími operátory z 23 týmů z celé republiky a budou vyhodnocovat hovory ostatních operátorů a tím se podílet na vytváření metodiky. „Pro tak specifickou práci vybíráme operátory, kteří svojí práci zvládají nejefektivněji. Ti pak budou svým kolegům radit, jaké informace volanému poskytnout, jak mu je správně a srozumitelně podat a na co v telefonátu nezapomenout. Trasování tak díky všem zapojeným stále zdokonalujeme,“ říká ředitel NAKIT a vládní zmocněnec Vladimír Dzurilla.

Na své kolegy je Heimstaden pyšný. „Je to pro nás velké ocenění, naší lidé se této výzvy chopili dobrovolně a s nejvyšším nasazením. Jsem rád, že máme tým, který umí profesionálně komunikovat a ještě tuto zkušenost předat dál,“ říká generální ředitel Heimstaden Jan Rafaj.

Společnost Heimstaden se v rámci druhé vlny epidemie nemoci Covid-19 zapojila hned do několika důležitých projektů. Firma nabídla desítky bytů dobrovolníkům pro práci ve zdravotnictví a sociálních službách nebo rozšířila svůj projekt Haló, nejste sami!, který pomáhá samostatně žijícím seniorům. Zároveň formou voucherů a pomoci s vyřizováním dotací z programu COVID Nájemné pomáhá i svým dalším komerčním nájemcům.

Kateřina Piechowicz