V sobotu 6. dubna 2024 proběhne v lokalitě Velkého Kališova jezera a přilehlých meandrů Odry v Bohumíně velký úklid.

Akci pořádá Dětský diagnostický ústav v Bohumíně ve spolupráci s dobrovolnými hasiči Kopytov v rámci iniciativy Ukliďme Česko.

Na ZŠ Školská v Karviné-Ráji proběhl před svátky tradiční Velikonoční jarmark.
Vítání svátků jara na ZŠ a MŠ Školská v Karviné

Cílem úklidu je zbavit lokalitu nelegálního odpadu a přispět tak k ochraně životního prostředí. Věříme, že se jedná o důležitou událost, která si zaslouží vaši pozornost, a proto bychom kromě dětí z našeho zařízení k úklidu chtěli přizvat i širokou veřejnost. Začátek akce je v 9 hodin, potrvá do 14 hodin.

Pro účastníky bude zajištěn pitný režim a potřebný materiál, který se podařilo zajistit prostřednictvím města Bohumín, státního podniku Povodí Odry a výše zmíněné iniciativy.

Michal Ščerbák