Opět výbornou atmosféru mělo včerejší druhé zastavení Dne s Deníkem v Karviné a zároveň poslední z těchto akcí v okrese. Na prostranství u obchodního domu Prior se sešli nejen mladí účinkující, jejich rodiče, známí a příbuzní, ale také ti, kteří chtěli diskutovat s lidmi z magistrátu. Tentokrát byla ústředním tématem absence prodejen s potravinami v některých lokalitách města, ale také například v historickém centru. To lidem často ztěžuje život.

Náměstek primátora Jan Wolf (ČSSD) přítomným vysvětlil, že město nemá nejmenší pravomoc zasáhnout do toho, jakou provozovnu se který podnikatel rozhodne kde otevřít. „V případě obchodů s potravinami určitě ne. Například herny s automaty, to je něco jiného, tam určitá regulace existuje. Navíc se snažíme po vzoru jiných měst vytlačovat provozovny tohoto typu z centa města,“ řekl Wolf. Došlo však i na dotazy z publika. Například Věře Chocholoušové se nelíbí, že město nechává chátrat prostor v okolí před kinem. „I Karviná–Mizerov je součástí města a když jsem například chtěla řešit to, proč auta vjíždějí na plochu, která je vlastně pěší zónou, nikdo mi k tomu nedokázal nic říct,“ tvrdí žena.

Jan Wolf připomněl, že na radnici se o tomto problému ví a že se postupně začne pracovat jak na revitalizaci kina i jeho bezprostředního okolí, tak i dalších lokalit v této městské části. „V plánu máme rozšíření prostor regionální knihovny tak, aby měla parametry, které si jako vzdělávací instituce zaslouží,“ řekl Wolf. Kromě samotné diskuse mohli přítomní zhlédnout vystoupení místních dětských souborů a kroužků, zajistit si předplatné Deníku a také zkusit štěstí při sobotním losování o novou Škodu Fabia.