Cenu obdržel díky nominaci OFS Karviná za celoživotní přínos fotbalu. „Jsem nesmírně rád, že se z ceny může radovat člověk, který sportu věnuje celý život. Nezištně pomáhal fotbalovému hnutí řadu let a zůstala po něm obrovská práce, které si musíme cenit,“ řekl při předávání diplomu a plakety Dr. Václava Jíry předseda OFS Karviná Jiří Lincer.


Cena Dr. Václava Jíry se předává již šestnáctým rokem významným fotbalovým osobnostem české a československé historie i bývalým hráčům, trenérům a funkcionářům ze všech klubů republiky, kteří svou činnost a celoživotní úsilí zasvětili fotbalu. Letos se stejnými laureáty stali například Antonín Panenka, Ladislav Škorpil či Rudolf Kocek.


Oskar Bembenek si nemohl cenu kvůli zdravotním problémům převzít v Praze osobně, takže si na ni musel počkat až na vhodnou příležitost v regionu. Nejvyšší fotbalové ocenění mu právem náleží.


Členové Okresního fotbalového svazu Karviná poukázali na to, že ocenění tohoto fotbalového nadšence je zcela oprávněné. Nominace Bembenka byla projednána, důkladně zvážena a následně také doporučena představitelům Českomoravského fotbalového svazu.


„Tento postup je jediný správný. V případě ocenění petrovického Bruna Kenckého, který nedávno také dostal cenu Dr. Václava Jíry a podle nás neoprávněně, tomu tak nebylo. S ohledem na jeho minulost by totiž nominace u nás na okrese neměla šanci projít. Proto se činovníci Lokomotivy Petrovice rozhodli vedení OFS obejít a přes známosti s již bývalým a hlavně neslavným vedením ČMFS nominaci prosadit, s čímž se nemůžeme ztotožnit. Doufáme, že s odchodem starého vedení ČMFS se něco podobného stalo naposled,“ upozornili na aktivu Okresního svazu Karviná jeho přední členové s dodatkem, že jsou rádi, když toto významné fotbalové ocenění tentokrát patří Bembenkovi, tedy člověku, který si naopak plaketu stoprocentně zaslouží.