„Po losovacím aktivu, kdy některé oddíly odhlásily svá družstva z okresního přeboru mladších přípravek, v něm zůstaly jen čtyři oddíly. Po jejich následném nezájmu hrát tuto soutěž v tak malém počtu účastníků jsme se rozhodli soutěž zrušit. Od příští sezony se bude v okrese hrát jediná soutěž mladších přípravek, a to turnajovým způsobem,“ objasnil předseda STK Radim Knapik.

Komise nyní apeluje na všechny oddíly, tedy ty, které byly původně přihlášené i ty, které dosud přihlášené nebyly, že mají možnost se nově přihlásit a zaslat novu přihlášku k soutěži přípravek, která se bude hrát výše zmíněným turnajovým způsobem.

Oddíly, které nebudou přihlašovat žádné své družstvo, musí tuto skutečnost rovněž písemně nahlásit komisi na e-mailovou adresu ofska@seznam.cz

Pro oddíly, které se nově přihlásí do turnajové soutěže přípravek, bude ve čtvrtek 28. července od 15.30 hodin v budově ČSTV Karviná uspořádána pracovní schůze, kde budou přednesena pravidla a nastíněna termínová listina soutěže. Z těchto důvodů žádá STK oddíly, aby na tuto schůzi vyslaly pověřenou a zodpovědnou osobu, která bude mít možnost vyjádřit svůj názor a podílet se na vytvoření optimálního modelu turnajové soutěže.