Základní licencí je licence D, která opravňuje rozhodčího k řízení všech utkání, ke kterým je delegován komisí rozhodčí OFS. Osobám mladším 18 let, po dovršení 15 let věku, se uděluje licence M.

Licenci získají uchazeči po úspěšném absolvování prověrek z teorie a fyzické připravenosti.

Rozhodčími se mohou stát hráči, funkcionáři, trenéři, nebo také příznivci fotbalu bez jakéhokoliv členství v klubech včetně žen a dívek. Podmínkou přihlášky je dosažení věku minimálně 15 let a občanská bezúhonnost.

Zájemci o aktivní výkon rozhodčího kopané se mohou dostavit na jednání komise rozhodčích, která zasedá každých 14 dnů v úterý od 16 hodin v sídle OFS Karviná – Univerzitní náměstí 242, Karviná-Fryštát nebo je možno pro podrobnější informace zavolat na sekretariát OFS p. Schimkemu (tel. 552 302 894, či 739 299 599), nebo se kontaktovat e-mailem na: ofska@seznam.cz.

V neposlední řadě je možno nezávazně přímo se informovat u předsedy Komise rozhodčích OFS Karviná p. Wojaczka na tel. 737 867 806.