Galerie: Cestáři mají zmatek ve značkách

Nesprávně umístěna směrová tabule v ulici Astronautů. Směrová tabule ve Vardasově ulici. V Makarenkově ulici na díru neupozorňuje žádná značka.  V Makarenkově ulici na díru neupozorňuje žádná značka.  Vyfrézovaná díra ve Vardasově ulici. V ulici Astronautů cestáři značky rychle doplnili. Krajští silničáři při opravě Dělnické ulice v Havířově. Vyfrézované díry v Široké ulici.