1/1

Automaty patrně nejsou příliš spolehlivé.

Automaty patrně nejsou příliš spolehlivé.

Zdroj: Josef Pintér