1/1

Většina objektů šachty Dukla bude srovnána se zemí.

Většina objektů šachty Dukla bude srovnána se zemí.

Zdroj: Libor Běčák