Galerie: Havířov, volby 2022 zastupitelé

Primátor Havířova Josef Bělica. Milada Halíková. (KSČM) Eduard Heczko. (KSČM) Jarmila Adamcová. (SPD) Marián Adámek. (SPD) Adolf Wertheim. (SPD) Radomír Mikesz. (SPD) Roman Tříska. (SPD) Veronika Turská. (SPD) Bohuslav Niemiec. (SPOLUplus) Leoš Lukaštík. (SPOLUplus) Radomil Schreiber. (SPOLUplus) Jan Szturc. (SPOLUplus) Eva Šillerová. (SPOLUplus) Pavel Tuleja. (SPOLUplus) Jiří Jekl. (HAVÍŘOV SOBĚ) Libor Gavlas. (HAVÍŘOV SOBĚ) Lucie Maceczková. (HAVÍŘOV SOBĚ) Marek Franta. (HAVÍŘOV SOBĚ) Marek Hanák. (HAVÍŘOV SOBĚ) Martin Cyž. (HAVÍŘOV SOBĚ) Darja Škutová. (HAVÍŘOV SOBĚ) Milan Černý. (ČSSD) Jana Feberová. (ČSSD) Milan Dlábek. (ČSSD) Ondřej Baránek. (ANO) Josef Bělica. (ANO) Stanislava Gorecká. (ANO) Iva Georgiu. (ANO) Alena Olšoková. (ANO) Iveta Kočí Palkovská. (ANO) Jakub Chlopecký. (ANO) Jan Veselý. (ANO) Jaroslav Lešňanský. Zastupitel za ANO. Jiří Matěj. (ANO) Ondřej Baránek. (ANO) Ondřej Lapisz. (ANO) Petr Chroboczek. (ANO) Radim Kalus. (ANO) Róbert Masarovič. (ANO) František Pokorný. (Hnutí pro Havířov) Bohuslav Muras. (Hnutí pro Havířov) Šárka Suchánková. (Hnutí pro Havířov) Jaroslav Lešňanský (ANO) Daniel Vachtarčík. (Hnutí pro Havířov)