Galerie: Stanislav Kolíbal převzal čestné občanství