4/14

Trénink skokanů na věži havířovského koupaliště.

Autor: Deník/Libor Běčák