K razantním změnám v karvinském hokeji se podle všeho neschyluje. Na společných schůzkách tří zúčastněných stran - představitelů města v zastoupení náměstka primátora Petra Jurase, vedení SK Karviná v zastoupení jeho předsedy Pavla Zemánka a manažera Dalibora Boniattiho, i zástupců rodičů v čele se Zbyňkem Kasperlíkem a Markem Šalounem - k takové dohodě, která by plně uspokojila všechny zainteresované, nedošlo.


Představitelé karvinského hokeje Pavel Zemánek a Dalibor Boniatti podle očekávání zamítli převratné návrhy zástupců rodičů, kteří se pokoušeli proniknout do sedmičlenného výkonného výboru SK Karviná. Ten rozhoduje o všech podstatných věcech uvnitř klubu.


„Musím říci, že iniciativa rodičů nás nepříjemně překvapila. V tuto chvíli bych nerad cokoliv komentoval, neboť jednání s městem nadále probíhají. Až budou známy konkrétní výstupy, tak se ozveme,“ poznamenal trošku posmutnělým hlasem manažer SK Karviná Dalibor Boniatti.

Rozhodovací orgán SK nenarušen
„Během měsíce července se vlastně nevyřešilo vůbec nic. Předpokládali jsme, že se toho stihne hodně, ale bohužel,“ pokrčil rameny Zbyněk Kasperlík z řad rodičů, jehož iniciativa tak přišla vniveč.


Rozmrzele se tvářil i Petr Juras, který vyvinul značnou snahu o to, aby ke kompromisu došlo. „Na základě analýzy současného stavu v hokejovém klubu a dalších podkladů od rodičů jsme chtěli docílit dohody. Ta spočívala v tom, že by zástupci rodičů figurovali ve výkonném výboru. Bohužel ke kompromisu nedošlo. Pánové Zemánek s Boniattim byli proti,“ povzdechl si Juras.


Zástupci rodičů, mající za sebou podporu veřejnosti, chtěli mít ve výkonném výboru hokeje tři své členy. Dalším by byl zástupce města, tedy náměstek primátora Petr Juras. Vedení SK Karviná však bylo proti. Zřejmě se obávalo ztráty většiny rozhodovacích hlasů.


Karvinští činovníci hokejového klubu tedy podle předpokladů nesouhlasili, aby v jejich organizaci figurovali noví členové. Navrhovali pouze jakousi pracovní skupinu, tvořenou zástupci rodičů.

„To jsme odmítli. Dělat pro současný karvinský hokej bez toho, abychom o něm mohli rozhodovat, je nesmyslné,“ komentoval to Kasperlík. „Tím padl i poslední náznak nějakého kompromisu, i když ani pracovní skupina by celou záležitost moc nevyřešila,“ byl si správně vědom Juras.

Zpřísněná kontrola financí
Rodiče se nyní obracejí na město, které jediné má možnost jakkoliv do karvinského hokeje zasáhnout. Třeba tím, že přiškrtí své kohoutky, díky nimž teče do SK Karviná nemálo finančních prostředků.

„Dostávat čtyři miliony korun od města a nemít žádné výsledky s tím, že mládež klub houfně opouští, to není standardní,“ připomenul Kasperlík, který s rodiči připravuje písemné prohlášení, kterým chce veřejnosti přiblížit, jak jednání kolem karvinského hokeje probíhala.


Podobné prohlášení připravuje i SK Karviná. „Až nastane ten pravý čas, určitě se ke všemu vyjádříme. Momentálně ale opravdu nechceme komentovat nic bližšího,“ zopakoval Boniatti.


Město jako hlavní donátor karvinského hokeje nyní bude podnikat další kroky. „Koncem srpna je svolána dalších schůze rodičů, zároveň připravuji pro radu města veškeré podklady o celé této letní iniciativě. Abych pravdu řekl, jsem už z celé situace značně unavený, jelikož se točíme dokolečka v bludném kruhu a není v našich silách to rozseknout,“ podotkl rozčarovaně náměstek primátora pro oblast školství, sportu a tělovýchovy.


Juras sám se také zajímal o skutečný stav hráčů v mládežnických družstvech SK Karviná. V letních měsících je však obtížné dojít ke konkrétním cifrám. Oba protipóly – Zbyněk Kasperlík i Dalibor Boniatti utvrzovali Jurase v tom, že právě tento hráč na soupisce je, anebo není. Každý tvrdil opak.


„Až se rozjede sezona, budeme provádět namátkové návštěvy zápasů, abychom viděli, kolik hráčů během utkání zasáhne do hry. Zpřísníme také dozor finančních toků, pořád máme určité možnosti, jak si ověřovat dění v karvinském hokeji. Zase tak bezmocní nejsme. Můžeme nařídit třeba hloubkovou finanční kontrolu. K tomu mi stačí mandát od rady města,“ dodal už zase o něco optimističtěji Juras.


Je ale třeba jedním dechem dodat, že město může kontrolovat průchod financí jen do té výše, jakou hokej sponzoruje, tedy aktuálně do výše čtyř milionů korun. Zbylou administrativu mu vedení SK předložit nemusí.

Výchozí bod nula
Každopádně se v ledním hokeji v Karviné extra změny konat nebudou. Případná krajní varianta s možností odhlášení členů klubu, tedy dětí, by byla příliš riziková a vinou změny hokejové legislativy, která přišla na svět během července, není už ani dost dobře možná.


„Ta varianta tady byla, ale musel by se založit nový klub a současný karvinský hokej by musel přijít o drtivou většinu dětí. Jenže se změnou legislativy přišel zádrhel. A sice, že takový krok by musel klub posvětit. Do detailu jsem ty nové řády nečetl, ale momentálně by to mělo být tak, že odchovanec klubu náleží mateřskému oddílu neustále. V naší situaci je to tedy pořád SK Karviná,“ mračil se Kasperlík.


„I kdyby změna hokejové legislativy nepřišla, tak varianta odhlásit děti z klubu by byla riskantní. Momentálně v Karviné jiný hokejový klub nefunguje, děcka by musela na rok se závodním hokejem přestat a pak by trvalo deset let, než by se nový klub zmohl na kompletní mládežnickou základnu, završenou týmem dospělých. Přiznali to i někteří ze zástupců rodičů. A od jiných jsem už zase slyšel, že situace v hokeji se zlepšila,“ neví Juras pořádně, co si o tom má myslet.


Objektivně je třeba přiznat, že lední hokej je v republice, a vlastně i všude ve světě, jasně nejnákladnějším kolektivním sportem. Tam, kde si dětský fotbalista vystačí na sezonu se dvěma tisíci korun, je mladý hokejista nucen investovat čtyřnásobek. Přinejmenším.


Na druhou stranu, pokud klub dlouhodobě nevykazuje výsledky, přesto figuruje mezi prioritními sporty ve městě, které dostávají největší balík peněz na svou činnost, není asi také vše v pořádku.


Právě statut prioritního sportu je záležitost, o které se rozhoduje na radě města Karviné. „Momentálně se lední hokej vedle fotbalu a házené mezi prioritními sporty nachází. Ale nikde není řečeno, že tomu tak musí být napořád. Pozice prioritního sportu není trvalá, co čtyři roky se může měnit,“ upozornil Petr Juras.


K dosažení „hodnosti“ prioritního sportu mají momentálně nejblíže karvinský hokejbal (ten by si za letošní výsledky zasloužil navýšení dotací asi nejvíce) a hlavně basketbal.


Oba kluby se snaží zkompletovat mládežnickou základnu, jednomu chybí jedno družstvo, druhému dvě, oba za „směšné peníze“ také vykazují vynikající výsledky v oblasti mládeže. Jednotlivá družstva se dostávají do mistrovských či vicemistrovských rolí. Na rozdíl od hokeje.


Je jasné, že lze těžko srovnávat pozici hokejbalu s ledním hokejem, ale i tato fakta mohou být určitým měřítkem. „Karvinskému hokeji se přesto snažíme maximálně pomoci. Jeho výsledky nás ale znepokojují,“ zdůraznil Juras. V tuto chvíli se jasné řešení na zlepšení pozice karvinského hokeje nerýsuje.


„Můj osobní dojem je ten, že někdo nechce, aby se v karvinském hokeji cokoliv změnilo. Říkal jsem panu Jurasovi, že po nás bude příští rok přijímat na radnici další skupinu z řad nespokojených rodičů, protože v nové sezoně se karvinský hokej nikam nepohne,“ zakončil neradostnou vidinu Zbyněk Kasperlík, který udělal pro změnu v současném hokeji maximum. Nyní už může zakročit jen město.