Podaly tam stížnost pro porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže a na to navazující žádost o nařízení předběžného opatření. Kluby se tak domáhají zrušení rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje (ČSLH), který je administrativní cestou vyřadil z nejvyšší soutěže juniorů pro nadcházející sezónu 2019/2020.

Kluby žádají, aby ÚOHS nařídil předběžné opatření, kterým prozatímně uloží ČSLH povinnost, aby se zdržel plnění rozhodnutí o vyřazení klubů nebo alternativně, aby ponechal v platnosti koncept nejvyšší soutěže juniorů ze sezony 2018/2019 a umožnil tak účast v nejvyšší soutěži v sezoně 2019/20 týmům, které si ji vybojovaly sportovní cestou.

„Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí o vyřazení našich tří klubů je kartelovým deliktem,“ říká jednatel VHK Robe Vsetín Daniel Tobola. Došlo totiž k tzv. zakázané dohodě, tedy porušení jednoho z klíčových paragrafů zákona o ochraně hospodářské soutěže, neboť jednání ČSLH obsahuje nedovolené prvky „rozdělení trhu“, „diskriminační praktiky“ a „skupinový bojkot“.

„Žádáme proto ÚOHS, aby ze své úřední moci vydal předběžné opatření. To je cesta, jak situaci v juniorském hokeji vrátit do normálního, spravedlivého stavu,“ vysvětluje Tomáš Pluháček, jednatel HC Zubr Přerov.

„Protiprávní jednání svazu nám působí škody jak v ekonomické, tak ve sportovní oblasti. A tomu nelze nečinně přihlížet, a proto žádáme ÚOHS, aby toto jednání zastavil,” dodává Jaroslav Mrowiec, prezident AZ Residomo Havířov.

Všechny tři kluby již začátkem dubna 2019 podaly své podněty k arbitráži ČSLH. Avšak vzhledem k riziku z časového prodlení a nevratnosti kroků v podobě zahájení soutěže jsou nuceny konat i v rámci standardních právních procesů daných právním řádem ČR.

Kluby Havířova, Přerova a Vsetína vyčíslily ztráty vzniklé administrativním zásahem ČSLH na 10 milionů korun za jednu sezonu.