Ve Výstavní síni Viléma Wünscheho Kulturního domu Leoše Janáčka představuje své fotografie pod názvem Dotknout se hory ostravský cestovatel Jiří Kráčalík. Autor se od roku 1975 zabývá výtvarnou horskou fotografií.

„Kvidění jsou barevné obrazy zčeské přírody jako Rešovské vodopády, Krasosmutnění vBeskydech, Večer na Lysé hoře, Beskydské jaro, beskydské Polomy nebo Brdy – vysoké nebe. Velice poutavé jsou fotografie zKarpat, Kavkazu, Pamíru, Bulharska, Rumunska, Julských Alp, Keni, Argentiny a dalších zemí,“ zvou na výstavu pořadatelé. Bohatá expozice je doplněna poezií Jany Hochmannové. Výstava potrvá do pátku 1. února.

VGalerii Spirála na Dělnické ulici vystavuje výběr ze své tvorby český malíř a sochař Miro Matiasko, žijící vKanadě a ostravský sochař Pavel Vácha. Stěny výstavní síně zdobí celkem dvaadvacet olejomaleb na plátně podepsané Čechokanaďanem. Umělcova díla vyzařují optimizmus a veselí, ve kterých má výraznou roli barva žlutá a oranžová. Tematicky jsou zaměřeny na ženy vrůzných podobách většinou sholubicí a hrozny. Sochař Pavel Vácha má ve své kolekci dvanáct plastik snázvy Bludný balvan, Sirény, Splynutí, Sedící torzo či Anděl. Autor je členem výtvarného spolku Nová věc Ostrava. Výstava končí v pátek 8. února.

VGalerii Kulturního domu Radost jsou od čtvrtku pro veřejnost připraveny novoročenky předních českých fotografů zobdobí 1966 až 1996. Sbírka známého fotografa, Antonína Válka,ASČF je pestrou ukázkou více než šesti set převážně černobílých novoročních přání. Kurčitým raritám patří přáníčka sženským aktem ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Zhavířovských autorů má svou širší prezentaci Čestmír Burian, Jaroslav Hrachovec, Aleš Milerský, Antonín Pochyla, Stanislav Sedláček, Josef Talaš, Antonín Válek a Ludvík Wolf.

Výstava potrvá do pátku 1. února.