Wetering dohlížel na tisk reprezentativní publikace nazvané „The life and paintings of Rembrandt“, která vychází v nákladu 5000 kusů, je napsána v angličtině distribuovat se bude na celosvětovém trhu včetně České republiky.

Ernst van de Wetering se zabýval studiem Rembrandtova díla celý svůj život a je zřejmě největším současným odborníkem na jeho tvorbu. V tuzemsku je známý především díky posudku Rembrandtova obrazu, na němž je s největší pravděpodobností tvář českého velikána Jana Ámose Komenského. V nové publikaci soustředil profesor Amsterodamské university veškeré poznatky svého studia Rembradtovy tvorby.

„Je to rozšířený a doplněný text, který jsem vytvořil pro encyklopedii Britannica. Je v něm mnoho reprodukcí a především souhrn všech objevů a zjištění, které jsme v rámci zkoumání Rembrandrova díla v období asi čtyřiceti let učinili,“ říká Ernst van de Wetering nad publikací, jejíž definitivní podoba se rodí v největší tiskárně České republiky. „Přijel jsem se přesvědčit, zda se reprodukce Rembrandrových děl v knize odpovídají tóny a barevností originálům,“ dodává Wetering, který byl po prvních kontrolách archů podle svých slov „velmi spokojený“.

Byl to právě Wetering, který před dvěma lety přišel s tvrzením, že Portrét starce či rabína ve florentské galerii Uffizi je portrétem Jana Amose Komenského. Komenský žil v poslední etapě svého života v Amsterodamu a s Rembrandtem se znal. Tvář z obrazu někteří odborníci připisovali Komenskému už na počátku 20. století, ale teprve současný expert přišel s jednoznačným závěrem. „Já jsem na to nepřišel, to už napsali jiní,“ říká skromně Ernst van de Wettering, který před vynesením závěru obraz důkladně restauroval.

„Pro Čechy to byla naprostá bomba. A já jsem dnes rád, že má kniha dostane kvalitní podobu na Moravě, v místě, kde se Komenský narodil a působil,“ usmívá se.

Tým kolem holandského profesora podobné objevy co nejpečlivěji prověřuje. Ernst van de Wetering už vyvrátil autorství téměř stovky ze zhruba čtyř stovek obrazů, které byly připisovány Rembrandtovi.