Jak byste zhodnotila současnou kulturní situaci ve městě na Olši? Mají lidé z čeho vybírat?

„Osobně si myslím si, že nabídka kulturních a společenských akcí a aktivit v Těšíně je bohatá. Stačí se jen podívat na webové stránky Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ www.kassct.cz nebo nahlédnout přímo do infosystému města Český Těšín na adrese www.info.tesin.cz, kde je souhrnně uvedena nabídka všech kulturních institucí ve městě, protože kulturní středisko samozřejmě není jedinou institucí, která činnost v této oblasti vyvíjí.“

Myslíte si tedy, že si vybere v Těšíně každý, ať už preferuje jakýkoli kulturní směr?

„Je samozřejmě těžké vyhovět všem, ale snažíme se, aby nabídka akcí a aktivit byla různorodá a reagovala také na měnící se podmínky a trendy. Mé hodnocení je možná ovlivněno tím, že tuto oblast denně sleduji a společně s kolektivem spolupracovníků ovlivňuji, přesto si myslím, že pokud jde o nabídku kulturního vyžití – má být Těšín na co hrdý, zejména srovnáme – li velikost města a z toho vyplývající finanční možnosti.“

Máte zpětnou vazbu s návštěvníky kulturních akcí?


„Zpětná vazba je důležitá u jakékoli činnosti, v kultuře to platí dvojnásob. Za zpětnou vazbu považujeme zejména samotnou účast návštěvníků akcí. Snažíme se vyhodnotit každou pořádanou akci z hlediska jejího průběhu, sledujeme spokojenost a reakce návštěvníků.“

Jak se snažíte reagovat na tyto připomínky ke kulturní nabídce ve městě?

„Kritických připomínek a námětů občanů není mnoho. Zamýšlíme se nad každou jednotlivou připomínkou a zvažujeme každý námět, a pokud je to možné a vhodné, zohledňujeme je při přípravě nových akcí. Příznivé reakce nám dodávají sílu a elán do další práce.“

Podle dostupných informací jste v loňském roce hodnotili návštěvnost všech vašich periodických akcí, jaké jsou výsledky?

„Ano, návštěvnost vyhodnocujeme. U některých kulturních akcí a aktivit se návštěvnost nemění, u některých došlo k nárůstu návštěvnosti například u tanečních kursů, u taneční soutěže o cenu města Českého Těšína, u filmových představení, rekordní byla účast na Svátku Tří bratří nebo u akce Za strašidly na Piastovskou věž, naopak u festivalů vážné hudby bohužel návštěvnost klesá.“

Zmizí z těšínského kulturního života některé tradiční akce nebo naopak chystáte zavedení nových?

„V letošním roce budeme organizátory či spoluorganizátory všech tradičních významných kulturních akcí stejně jako v minulých letech s jedinou výjimkou – nebudeme organizovat festival Dávná hudba v Těšíně, který v minulých letech termínově téměř splýval s festivalem Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu.“

Co zdejšímu kulturnímu životu schází?

„Schází nám kvalitní technické zázemí i finanční prostředky pro organizaci některých akcí. Tento problém jsme se pokusili částečně vyřešit přípravou projektové žádosti o dotaci z fondů EU. V současné době čekáme, zda bude naše žádost o podporu projektu „Jedno město – jedna kultura“ úspěšná a těšíme se na možnost dalšího zkvalitnění akcí, technického vybavení a zkvalitnění propagace akcí, které by projekt umožnil."

Co nového se letos na Střelnici chystá? Nač se mohou návštěvníci letos těšit?

„Kromě tradičních kulturních akcí chceme pokračovat v nových aktivitách. Na přelomu roku přibyly dvě nové akce, u kterých bychom si moc přáli, aby založily novou úspěšnou tradici – jde o cyklus předvánočních akcí Vánoční strom a Městský ples na Střelnici. Bohatý program nabízíme v nově rekonstruovaném Jazzklubu na Střelnici. Kromě jazzových koncertů, které navazují na tradici těšínských jazzových pátků, v Jazzklubu pořádáme také koncerty jiných žánrů a každou středu probíhají v klubu na plátně zdarma DVD projekce koncertů."

GABRIELA CICHÁ