Soutěž pořádá Světová organizace cestovního ruchu se sídlem ve Velké Británii prostřednictvím národních kol v 62 zemích světa a je určena studentkám středních a vysokých škol od 16 let.

Kritéria soutěže nejsou jenom v kráse a půvabu, ale i v celkových schopnostech jednotlivých dívek, komunikačních dovednostech v anglickém jazyce jako i přirozeném projevu.

Vítězství v této soutěži je výbornou možností, jak zviditelnit nejen Českou republiku ale i samotné město, z kterého jednotlivé dívky pocházejí.

Dívky se po dobu jednoho roku účastní společenských a charitativních akcí po celé republice. První velkou akcí je předání výtěžku z dražby korunky jedné z finalistek dětem z dětského domova.